♪ Kar Gai Kar Gai Jadu Kar Gai

 

Punjabi song by .