♪ Dilri Luti Tain Yaar Sajjan

Tweet Share

Kalam of , sung by .

[also written as ‘dilri lutti tain yaar sajan’ and ‘dildi lutti tain yaar sajjan’]

Wadali Brothers
Dilri Looti Sonea Yar Sajan
Download 6.5 MB

More By Wadali Brothers