Dekh farida jo thiya

dekh farida jo thiya, sakkar hoyi viss
sayin bajhon aapne vedan kahiye kiss