ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਲ਼ਾ ਰਹੇ ਆਂ

ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਲ਼ਾ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਆਂ
ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਸੀ ਖਪਦੇ ਰਹੇ ਆਂ

ਵੰਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਇੰਜ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੱਪਦੇ ਰਹੇ ਆਂ

ਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਈ ਹੱਲੇ ਨਈਂ ਸਨ
ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਆਂ

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਖ਼ੋਰੇ
ਨੱਚਣਾਂ ਕਾਹਦਾ! ਟੱਪਦੇ ਰਹੇ ਆਂ

ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਥੋਂ
ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਥੱਪਦੇ ਆਂ