Dama Dam Mast Kalandar (Original)

Punjabi song by Abida Parveen

Lyrics

Lal meri pat rakhiyo bhala jhoole laalan
Ho Lal meri pat rakhiyo bhala jhoole laalan
Sindhri da sehwan da sakhi shahbaz kalandar
Dama dam mast kalandar, sakhi shahbaz kalandar, ali dam dam de andar
Ho laal meri, ho laal meri

Char charag tere balan hamesha
Ho char charag tere balan hamesha
Panjwan balan aai aan bhala jhoolay lalan
Ho panjwan balan aai aan bhala jhoolay lalan

Sindhri da, sehwan da sakhi shahbaz kalandar
Dama dam mast kalandar, sakhi shahbaz kalandar
Ali dam dam de andar
Ho laal meri, ho laal meri

Ucha roza peera tera
Ho ucha roza peera tera
Heth wagay darya bhala jhoolay lalan
Ho heth wagay darya bhala jhoolay lalan

Sindhri da, sehwan da sakhi shahbaz kalandar
Dama dam mast kalandar, sakhi shahbaz kalandar
Ali dam dam de andar
Ho laal meri, ho laal meri

Maanvan noon peera bachray daina ain
Bhainan noon daina ain veer mala jhoolay lalan
Ho bhainan noon daina ain veer mala jhoolay lalan

Sindhri da, sehwan da sakhi shahbaz kalandar
Dama dam mast kalandar, sakhi shahbaz kalandar
Ali dam dam de andar
Ho laal meri, ho laal meri

Chanan chanan teri nobat bajay
Ho chanan chanan teri nobat bajay
Naal waje gharyal bhala jhoolay lalan
Ho naal waje gharyal bhala jhoolay lalan

Sindhri da, sehwan da, sakhi shahbaz kalandar
Dama dam mast kalandar
Dama dam mast kalandar
Dama dam mast kalandar

Ho laal meri, ho laal meri

Contribution: Sohail Abid

More by Abida Parveen