Ek Roz Niyaz

Punjabi song by Alam Lohar

More by Alam Lohar