ਮਾਏ ਨੀ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਜਸਲੀਨ ਰਾਇਲ

ਜਸਲੀਨ ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ