ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੁਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ

ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ