ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੇਨ ਦੇ

ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ