ਨੀ ਸੇਵ ਇਸੀ ਨੈਣਾਂ ਆਖੇ ਲੱਗੀਏ

ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ

ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ