Jhok Ranjhan Di

Kalam of Shah Hussain, sung by Pathanay Khan

Lyrics

Main vi jana jhok Ranjhan di
Main vi jana jhok Ranjhan di
Main vi jana jhok Ranjhan di
Main vi jana jhok Ranjhan di

Naal mere koi challay
Main vi jana jhok Ranjhan di
Main vi jaaana
Main vi jana jhok Ranjhan di
Naal mere koi challay
PaireeaN pondi minnatan kardi
Jana ta peya kallay
Jana ta peya kallay

Main vi jana jhok Ranjhan di
Naal mere koi challay
Main vi jana jhok Ranjhan di
Paireean pondi
Paireean pondi minnatan kardi
Paireean
Paireean pondi minnatan kardi
Jana ta peya kallay
Main vi jana jhok Ranjhan di
Naal mere koi challay
Main vi jana jhok Ranjhan di

Nain vi doonghi tulla purana
Nain vi doonghi tulla purana
Sheehan pattan mallay
Sheehan pattan mallay
Nain vi doonghi
Nain vi doonghi
Nain vi
Nain vi doonghi
Ooo nain vi doonghi
Nain vi doonghi tulla purana
Sheehan pattan mallay
Je koi mittran di khabbar leave
Hath de dendi aan chhalay

Main vi jana jhok Ranjhan di
Main vi jana jhok Ranjhan di
Naal mere koi challay
Paireean pondi minnatan kardi
Jana ta peya kallay
Main vi jana jhok Ranjhan di
Main vi jana
Main vi jana jhok Ranjhan di

Ranjhan yaar
Ranjhan
Ranjhan
Ranjhan yaar
Ranjhan
Ranjhan yaar tabeeb suneenda
Ranjhan yaar tabeeb suneenda
Main tann dard avallay

Main vi jana jhok Ranjhan di
Naal mere koi challay
Main vi jana jhok Ranjhan di

Kahe Hussain
Kahe Hussain fakeer
Kahe Hussain fakeer nimana
Sayin sanheohre ghallay
Sayin sanheohre ghallay
Main vi jana jhok Ranjhan di
Main vi jana jhok Ranjhan di
Main vi jaanaaaaa

Lyrics contribution: Sohail Abid

More by Pathanay Khan