ਰਿਸ਼ਮਾਂ

ਰਿਸ਼ਮਾਂ

1947 – 2013

 

ਗੀਤ

ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ