ਅਨੋਖਾ ਸ਼ਹਿਰ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ

ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਅਪਣਾ ਅਪਣਾ ਕਹਿਰ
ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਤੇ ਚਮਕੇ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਜ਼ਹਿਰ
ਉਤੋਂ ਸਭੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ
ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸੱਪ ਸਪੋਲਈਏ ਪਾਲਣ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ