ਖੋਜ

ਨਜ਼ਮ

ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲੰਘ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਕਾਲਖਾਂ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਓ ਸੈਫ਼ ਹਾਵਿਸ ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮ ਬਣਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਖੱਸੀ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪੇ ਫਲ਼ ਸਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਰਾਜਪੂਤ Picture

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਰਾਜਪੂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਬਹਾਵ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪ...

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ