ਅਕਰਮ ਬਾਜਵਾ

ਅਕਰਮ ਬਾਜਵਾ

ਅਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਅਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਬੋਰੀਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਸੂਰਜ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਰੀਕਾ" 1999ਈ. ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹੀ।

See this page in :  

ਅਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ