ਮਿੱਥੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਰਾਬ ਬੜੇ ਨੇਂ

ਅਲਤਾਫ਼ ਬੋਸਾਲ

ਮਿੱਥੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਰਾਬ ਬੜੇ ਨੇਂ
ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਬੜੇ ਨੇਂ

ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁਹਮਲ ਦਾ ਪਰਦਾ
ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਿਜਾਬ ਬੜੇ ਨੇਂ

ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ
ਆਉਂਦੇ ਯਾਦ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਨੇਂ

ਮੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ
ਬੂਹੇ ਬੈਠੇ ਖ਼ਾਬ ਬੜੇ ਨੇਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਅਲਤਾਫ਼ ਬੋਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ