ਆਕਿਬ ਸੱਤਿਆਨਵੀ

ਆਕਿਬ ਸੱਤਿਆਨਵੀਆਕਿਬ ਸੱਤਿਆ ਨਵੀ ਸਤਿਆਣਾ ਝੰਗ ਤੋਂ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਆਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਝਨਗੋਚੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਏ ਜੀਹਨਦੇ ਵਿਚ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਸੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਏ। ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਫ਼ਰੋਗ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਈਏ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਵਰਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੜੀਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀਹੜੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਵਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਰਈਏ ਓ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਨਜ਼ਮਾਂ