ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ

ਇਸ਼ਫ਼ਾਕ ਅਹਿਮਦ

ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ
ਤੇਰੀ ਏ ਕਿਸ ਵਰਗੀ
ਕੁਸ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ
ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਮੱਕੇ ਮੇਰਾ
ਓਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੋਰ
ਕੋਝੀ ਮੇਰੀ ਟੂਰ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਇਸ਼ਫ਼ਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ