ਦਰ ਦਰ ਫਿਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਏ

See this page in :  

ਦਰ ਦਰ ਫਿਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਏ
ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਈਂ ਛਾਂ ਲੱਭਦੀ ਏ

ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਖੜ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ
ਨਾਂ ਭੁੱਲਦੀ ਏ ,ਨਾਂ ਲੱਭਦੀ ਏ

ਅੱਖ ਚੋਰੀ ਦਾ ਚਿਹਨਾ ਲੈ ਕੇ
ਆਸ ਬਨੇਰੇ ਕਾਂ ਲੱਭਦੀ ਏ

ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਕ ਛੱਜ ਲਟਕਾ ਕੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਚ ਅੱਖ ਗੁਰਾਂ ਲੱਭਦੀ ਏ

ਕਿਹੜੀ ਕੋਟੇ ਫਿਰਨਾਂ ਐਂ ਅਸ਼ਰਫ਼
ਝੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਲੱਭਦੀ ਏ

ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ