ਗੱਲੀਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀਹ

ਗੱਲੀਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀਹ
ਇੱਕ ਢੁਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਹਾਂ
ਧੁਕੱਹਾਂ ਜਿਉਂ ਮਾਲੀਹਾ
ਕਾਰਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾ ਪੁਰੀ

ਉਲਥਾ

Fareed, there are dozens who say they are friends; I search, but I cannot find even one. I yearn for my beloved like a smoldering fire.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ