ਇੱਕ ਅਲਫ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਇੱਕ ਅਲਫ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ

ਇੱਕ ਅਲਫ਼ੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਏ
ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ
ਫਿਰ ਓਥੋਂ ਬਾਂਝ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ
ਹਿੱਕ ਅਲਫ਼ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਆਰਾ ਏ

ਇੱਕ ਅਲਫ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ

ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾਈਂ ਗੱਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ
ਸਿਰ ਚਾਨਾਈਂ ਪਿੰਡ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ
ਹੁਣ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਕਲ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੀ
ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਾਰਾ ਏ

ਇੱਕ ਅਲਫ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ

ਬਣ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਹਿਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਆਨ ਕਰੀਂ
ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰੀਂ
ਪਰ ਨੇਅਮਤ ਵਿਚ ਧਿਆਣ ਕਰੀਂ
ਮਨ ਫਿਰਦਾ ਜਿਓਂ ਹਲਕਾਰਾ ਏ

ਇੱਕ ਅਲਫ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ

ਬੁਲ੍ਹਾ ਬੀ ਬੋੜ੍ਹ ਦਾ ਬੋਇਆ ਸੀ
ਉਹ ਬਿਰਛ ਵੱਡਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜਦ ਬਿਰਛ ਉਹ ਫ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੀ ਅਕਾਰਾ ਏ

ਇੱਕ ਅਲਫ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ