ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੰਗਦਾ ਸੰਗਦਾ ਇਸ਼ਕ

ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੰਗਦਾ ਸੰਗਦਾ ਇਸ਼ਕ
ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਂ ਝੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ਕ

ਸਿਖ਼ਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਮੌਜ ਚਿ ਲੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕਿਆ ਇਕ ਮਲੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ਕ

ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਤੁਕਾਂ
ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ਕ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਨਭ ਜਾਵੇ ਪਰ ਡਰ ਲਗਦਾ ਏ ਸੁਣ ਕੇ
ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਤੇ ਨਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੱਚੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ਕ

ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾ
ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਸੂਲੀ ਟੰਗਦਾ ਇਸ਼ਕ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ