ਖੋਜ

ਸਫ਼ਾ 36

351 ਆਇਆ ਖ਼ਾਨ ਭਲੇਰੀ ਰੇਤੀ, ਮੁਹਰੀ ਸੱਦ ਬਹਾਈ "ਜੋ ਚੌ ਚੌ ਗੱਲ ਸੁਣੀਂਦੇ ਕੁਨੀਨ , ਤਾਂ ਅੱਖੀਂ ਰੱਬ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਏ , ਦਨੀਹੋਂ ਕਲੋਕੇ ਵਾਂਗੂੰ , ਜੋ ਤੁਧ ਪੇਟੋਂ ਜਾਈ" ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਵਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦੀ , ਨਕਥੀ ਇਹ ਕਮਾਈ 352 ਤਾਂ ਮਸਲਤ ਮੱਲ ਬੈਠੇ ਸਾਉ , ਆਖਣ ਕੀਕਣ ਕੀਚੇ ਲੱਥੀ ਮਨੀ ਅਸਾਡੀ , ਮੁਹਰੀ ! ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ਼ ਕੇ ਪੇਚੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹੋਵੇ , ਢਿੱਲ ਨਾ ਮੂਲੇ ਕੀਚੇ ਕਰੋ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਮਿਲ , ਵਾਹੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਲੀਚੇ 353 ਸਈਂ ਵਲਾਵੇਂ ਗੰਢ ਸੋ ਹੱਕਾ ਨਾ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਿਰਿਆਆਂ ਜਿਉਂ ਤਿਊਂ ਸੱਚ , ਨਾ ਦੂਜੀ ਬਣਦੀ , ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਪਰ ਢੰਗ ਕਿਰਿਆਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਢਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ , ਅਸੀਂ ਗੰਢੀਂ ਪਾ ਭੱਜਿਆਆਂ ਕਹੇ ਦੋ ਮੁਦ੍ਰ , ਹੀਰ ਸਿਆਲ਼ੀ , ਲਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦਿਵਿਆਆਂ 354 ਏਦੋਂ ਫ਼ਿਕਰ ਕੇਤੂ ਈ ਚੂਚਕ , ਮਸਲਤ ਘਰੇ ਕਰਾਈ "ਸਨ ਮੁਹਰੀ ! ਵਣ ਕਾਜ ਦਰ ਈਆਂ , ਬਿੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਾਈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਢਿੱਲ , ਖ਼ਵਾਰੀ ਤਿਊਂ ਤਿਊਂ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲਕ ਲਾਏ ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਹੀਰ ਅਘੋੜੇ , ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਕਜਸਾਹੀਂ 355 ਚੋਰੀ ਖ਼ਾਨ ਸਦਾਏ ਕਿਮੇਂ , ਖ਼ਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾ , ਕਿਸੇ ਮੋਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੱਪੜਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾ , ਵੰਡੇ ਕਮੀਆਂ ਤਾਈਂ ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਚੋਰੀ ਤੋਰੇ , ਕਿਮੇਂ ਕੰਮਾਂ ਤਾਈਂ 356 ਤਾਂ ਚੌ ਚੌ ਚੱਲ ਪਈ ਵਿਚ ਸਿਆਲੇ , ਚੂਚਕ ਕਾਜ ਕਰੇਂਦਾ ਗੁੱਝੀ ਕੀਕਣ ਰਹੇ ਸਹੀ ਸੱਚ, ਲੋਕ ਉਗਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹੋਰ ਗਲਣਾ ਕਾਈ , ਸ਼ਾਦੀ ਖ਼ਾਨ ਕਰੇਂਦਾ ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ , ਚੂਚਕ ਹੀਰ ਪਰਨਿੰਦਾ 357 "ਸੰਧਿਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕੀਤੀ , ਆਖਾਂ ਤੁਧ ਸੁਣਾਈਂ ਜੋਬਨ ਵੰਤੀ , ਫਿਰੇਂ ਵਿਚ ਬੇਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਝੰਗ ਤਸਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਹੋਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਧੀਏ , ਕਾਲਕ ਜੱਗ ਅਸਾਹੀਂ ਕਹੇ ਦੋ ਮੁਦ੍ਰ ਹੀਰ ਸਿਆਣੀ , ਵੋਹ ਹੈਂ ਤੁਧ ਤਾਈਂ " 358 "ਅੰਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਕ ਸਨਝਾਤਾ , ਸੁਣੋ ਸਿਆਣੀ ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਹਾਂ ਹੀ , ਅਸਾਂ ਬੀਹ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਾਈ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ , ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਨਾ ਕਾਈ ਸਨ ਅਮਬੜ ! ਇਹ ਗਲ ਸਚਾਵੀਂ , ਕੀਤੀ ਕੈਂ ਕੁੜਮਾਈ " 359 "ਕਿਹਾ ਰਲ਼ਾ ਮੰਗੀਵੇ ਦੇ ਵਿਚ , ਤੁਧ ਗਮਾਂ ਪਿਓ ਈ ਆਪੋਂ ਚੰਗੇ ਢੂੰਡ ਲੱਧਿਆ ਸੇ, ਖੇੜਿਆਂ ਤਲ਼ ਨਾ ਕਾਈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੇ ਹਨ ਲੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ , ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਨ ਧੀਏ ! ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ , ਮਾਲਮ ਤੁਧ ਨਾ ਹੋਈ" 360 "ਸਨ ਮਾਏ ! ਬਹੁ ਵੱਡੇ ਖਿੜੇ , ਜਿਹਨਾਂ ਜੋਗ ਸਲੀਹਨਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ "ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ "ਨਹੀਂ , ਨੀਸੂ ਕਿਸੇ ਲਵੇ ਲਈਨਦੀ ਖੜੇ ਖਾਵਣ ਖਸਮਾਂ ਤਾਈਂ , ਜੁਮੇਂ ਅੱਗੇ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੇਂਦੀ ਮਾਏ ! ਸੱਚ ਸੁਹਾਗ ਸੱਚਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ , ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ "

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ Picture

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਮੋਦਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ...

ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ