ਖੋਜ

ਸਫ਼ਾ 85

841 ਸਹਿਤੀ ਮੰਜੀ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਗੁੱਥੀ ਆਨ ਤਥਾਈਂ ਸੰਨ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰੇਂਦੀ ਸਹਿਤੀ , ਮੂਲ ਬੋਲੀਂਦੀ ਨਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਹਰ , ਖੋਦੀ ਨਾਗ ਮਤਾ ਹੈਂ ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਬੂਹਾ ਭੰਨਣ , ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀਂਦੀ ਨਾਹੀਂ 842 ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੂ ਨੇਂ ਅਤੇ , ਜਾਂ ਉਸ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਸੁੱਤੀ ਬੂਹੇ ਉਤੇ ਸਹਿਤੀ , ਤਲਈਯਂ ਮੰਡ ਜਗਾਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਥੀਆ ਕਕਾਰਾ, ਕੁੰਡੀ ਅੱਗੋਂ ਲਾਹੀ ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਬੂਹਾ ਲੱਥਾ , ਤਾਂ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਈ 843 ਪਿੱਛੇ ਮਾਊਂ , ਬਾਪ ਭਰਜਾਈ ,"ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਨਹੂਆਉਣ ਆਏ ਅੱਗੇ ਲੱਗ , ਜਲਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ , ਪਿੰਡੇ ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਸਭਾ ਆ ਖਲੋਤੀ ਬਾਹਰ , ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਧਰਾਏ" ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਸਹਿਤੀ ਤਾਈਂ , ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਖ ਸੁਣਾਏ 844 "ਬਾਬਾ ! ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੇ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਣ ਮਸਤੀ ਆਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੱਪਾਂ ਭਰਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਾਂ ਲੱਗ ਧਾਈ ਤੀਆ ਦਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਕਰ ਮਸਤੀ , ਮੈਨੂੰ ਆਲਸ ਆਈ ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾਈ" 845 ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲਮ , ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗੇ ਆਹੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾਹੀਂ , ਪਾੜ ਦੀਵਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁੱਥੀ ਕੂਕ , ਸਨ ਜਾ ਡਿੱਠੀ , ਸਭਾ ਕੂਕ ਸੁਣਾਏ ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਸਭਨਾਂ ਜਾਤਾ, ਜੋਗੀ , ਚਾਕ ਭੀ ਆਹੇ 846 ਤਾਂ ਸਾਉ ਟੁਰ ਗਏ ਤਵਾ ਹੈਂ , ਬਿਨਾਂ ਚਾਕ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ਰੇਬ ਡਠੋਸੇ ਸਭੁ , ਥੀਏ ਤਿਆਰ ਤਦਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਭਾਈ , ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਮਿਲ , ਕਿਤੇ ਪਤਨ ਟਾਂਗ ਲੱਗਾ ਹੈਂ ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਆਏ ਸਭੇ , ਸਹਿਤੀ ਪੁੱਛਣ ਤਾਈਂ 847 "ਸੰਨ ਨੀ ਸਹਿਤੀ , ਤੁਧ ਕਦਾਈਂ , ਵੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ? ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਕਿਰਿਆਆਂ ਫੇਰਾ, ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਸੁਣਾਏ ਆਖ ਸੁਣਾ , ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਮਿਲ , ਅਸਾਂ ਘੋੜੇ ਜ਼ੀਨ ਕਰਾਏ" ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਹਿਤੀ ਤਾਈਂ , ਉਭੇ ਹੱਥ ਬਜਾਏ 848 ਕਿੱਲੇ , ਕਾਲੇ , ਨੁੱਕਰੇ , ਨੀਲੇ , ਅਬਲਕ ,ਬਾਜ਼ ਪੀੜਾਏ ਥੀ ਤਿਆਰ ਜਿਲੇ ਉਠ ਸਭੇ , ਜੋਗੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਧਰਾਏ ਖਾਵਣ ਰੁੱਤ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ , ਪੀਵਣ ਰੁੱਤ ਤ੍ਰਿਹਾਏ ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਖੋਜ ਢੋਨਡੀਨਦੇ , ਪਾਂਡੀ ਅੱਗੋਂ ਆਏ 849 "ਹਿੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਭੀ ਨਾਲੇ , ਭਾਈ ! ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ? ਖੜੇ ਪੁੱਛਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਈਂ ,"ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਈ" "ਅਸਾਂ ਨਾ ਡਿਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੈਂਦੇ ", ਸਭਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥਿਆਈ ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਘੋੜੇ ਫਿਰਨ , ਫੇਰ ਪਿਛਾਂਹਾਂ ਭਾਈ 850 ਘੋੜੇ ਫੇਰੇ , ਫਿਰੇ ਪੁੱਛੋ ਹੈ , ਲਸ਼ਕਰ ਫਿਰੇ ਤੋ ਆਈਂ ਜੂਹ ਸਨਜਾਨ ਜਿਲੇ ਇਰਾਕੀ , ਮੂਲ ਥਮੀਨਦੇ ਨਾਹੀਂ ਆ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ, ਥੀਏ ਪੁੱਛਣ ਤਾਈਂ ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਕਹੇ ਸੋਹਰ ਕੁ , ਪਿਆ ਗਮਾਂ ਅਦਾਈਂ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ Picture

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਮੋਦਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ...

ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ