See this page in :  


ਅੱਲ੍ਹਾ ਬਿਨ ਗ਼ਾਫ਼ਲਾ ਫਰਿਓਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ,
ਰਾਹ ਭੁਲਾਐਵਈ ਹੱਕ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ
ਦੁਨੀਆ ਕੌੜੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਾਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਭਾਲ਼,
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਬਦੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੌਂ ਵੰਝਾਈ ਰਾਤ,
ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਸੀ ਕਾਠ ਕੁਹਾੜੀ ਵਾਤ
ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਮਾਲ ਜ਼ਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਵੈਸੀ ਨਾਲ਼
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਤੌਬਾ ਦਿਲ ਥੀਂ ਨਾ ਕਰੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਿੱਤ
ਤਸਬੀਹ ਰੱਖੀਂ ਮੁੱਕਰ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੇ ਧਰ ਚਿੱਤ
ਬਾਹਰ ਬਾਣਾ ਸੁਫ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਸਾਬਤ ਦਿਲ ਥੀਂ ਨਾ ਰਹੀਂ ਇੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ
ਦਰ ਦਰ ਫਿਰ ਨਾਈਂ ਭੌਂਕਦਾ ਬੁੰਢੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਔਰਾਂ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀਂ ਅਪਣਾ ਆਪ ਸਮਹਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਜਵਾਨੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੱਤ ਹੋਵੇਂ ਮਗ਼ਰੂਰ
ਪੈਰ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਔਲੀਆ ਸਭ ਮੌਤ ਲੰਘਾਏ ਪੂਰ
ਭੱਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜੰਜਾਲ਼
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ

ਹਿ
ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਈਂ ਗ਼ਾਫ਼ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਡੀਕੇ ਗੋਰ
ਤੂੰ ਜਾ ਅੰਧੇਰੇ ਲੇਟਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਹਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ

ਬਦੀ
ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬੈਠੋਂ ਮਜਲਿਸ ਲਾ
ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਸ ਪਲੀਦ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਤੁਧੁ ਰਜ਼ਾ
ਉਮਰ ਗਨਵਾਈਵਈ ਗ਼ਫ਼ਲਤੇ ਸੰਭਲ ਲੱਜ ਸੰਭਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਦੁੱਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਬਾਤਨ ਅੱਖੀਂ ਖੋਲ
ਚੰਗਾ ਚਾਹੇਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੋਲ
ਡਿਠੋ ਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਹਿਵਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ

ਜ਼
ਜਿਕਰ ਖ਼ੁਦਾਏ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਖ਼ਲਕ ਦਿਖਾ
ਅੰਦਰ ਕਰ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਪਰਦਾ ਪਾ
ਮਿਲ ਨਾ ਵਿਚੀਂ ਇਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਸਵਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੱਜ ਜ਼ਕਾਤ
ਕਲਮਾ ਤੱੀਬ ਆਖਣਾ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਸਲਾਤ
ਕਰਨੀ ਤਰਕ ਹਰਾਮ ਥੀਂ ਖਾਵਣ ਢੂੰਡ ਹਲਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਜ਼ਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰਦਾ ਮਾਨ
ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਮਰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਣ
ਆਖ਼ਿਰ ਰੋਸਨ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਨ ਮੰਦੇ ਹਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਸੁਣਾਈਂ ਖ਼ਲਕ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰ ਮਸਲੇ ਰੋਜ਼
ਲੋਕਾਂ ਦੀਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਚੋਰ
ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੱਦਿਆ ਗਿੱਧਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ਼
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਸ਼ਾਮਤ ਨਫ਼ਸ ਤੋਂ ਹਰਦਮ ਕਰੀਂ ਗੁਨਾਹ
ਆਪੋਂ ਰਾਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸੀਂ ਰਾਹ
ਦੱਸਣ ਸੂਰਤ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡੇ ਕਮਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਸਬੂਰੀ ਆਕਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ
ਹੋਰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਸੀਹਤਾਂ ਇਕੋ ਈਹਾ ਪੰਦ
ਹਿਰਸ ਹਵਾਈਂ ਛੋੜ ਦੇ ਸਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ਼
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ

ਜ਼
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੱਲਣਾ ਇਥੇ ਨਾਹੀਂ ਜਾ
ਪੰਜ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀਵਣਾ ਬੈਠੋਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾ
ਭੱਠ ਪਈਆਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਵਹਿਮ ਖ਼ਿਆਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਤਾਕਤ ਨਾਹੀਂ ਅਦਲ ਦੀ ਕਰੀਂ ਕਰੀਮਾਂ ਫ਼ਜ਼ਲ
ਤੋਸ਼ਾ ਨਾਹੀਂ ਰਾਹ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਲ
ਬਾਝ ਸ਼ਫ਼ਾਅਤ ਮਸਤਾਫ਼ੇ(ਸਲ.) ਛੁੱਟਣ ਬੜਾ ਮੁਹਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ,ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ

ਜ਼
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਂਦੇ ਖ਼ਲਕ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੌਤ ਨਾ ਯਾਦ
ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹੋਵਣ ਸ਼ਾਦ
ਜਿਹਨਾਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਤੈਹਾਂ ਥੀਂ ਭਾਲ਼
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਇਬਾਦਤ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ
ਕਿਹਾ ਨਫ਼ਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਧਿਰ
ਰੱਖੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹਲਾਲ ਤੇ ਨਾ ਖਾ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਗ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਰਉਓ ਢਾਈਂ ਮਾਰ
ਬਾਝੋਂ ਅਮਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੌਣ ਲੰਘਾਸੀ ਪਾਰ
ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੁਲ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਭਾਲ਼
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਫ਼ਰਦ ਫ਼ਕੀਰਾ ਗੋਦੜੀ ਬੈਠੋਂ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾ
ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਗੱਲ ਸਿਹਲੀਆਂ ਠੱਗਾਂ ਵੇਸ ਬਣਾ
ਗ਼ੁੱਸਾ ਨਫ਼ਸ ਨਾ ਮਾਰਿਉ ਫਦੋਈ ਝੂਠਾ ਹਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ,ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਕਨਾਤ ਜੋ ਕਰੇ ਜ਼ੌਕ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼
ਤਕਵਾ ਦੌਲਤ ਲੈ ਬਹੇ ਤਾਂ ਥੀਵੇ ਦਰਵੇਸ਼
ਪਗੜੀਂ ਤਰਕ ਹਰਾਮ ਥੀਂ ਖਾਵੇਂ ਢੂੰਡ ਹਲਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਕਲਾਮ ਖ਼ੁਦਾਏ ਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਫ਼ਕੀਰ
ਬੋਲਣ ਝੂਠ ਤੇ ਖਾਣ ਹਰਾਮ ਕੀਹ ਹੋਵੇ ਤਾਸੀਰ
ਨਾਮ ਧੁਰਾਉਣ ਸ਼ੇਖ਼ ਜੀ ਟੁਰਨ ਅੱੋਲੀ ਚਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ,ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਦਮੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰਆਨ
ਖਾਵਣ ਕਿਉਂ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਜਾਣ
ਤਸਬੀਹ ਖ਼ਿਰਕਾ ਮੁੱਕਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇੰਦਰ ਜਾਲ਼
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਮੀਮੋਂ ਮਿਲ ਵਿਕਾ ਵਨਦੀ ਅੱਜ ਫ਼ਕੀਰੀ ਹਟ
ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉੱਨ ਲੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੇਹਲੀ ਵੱਟ
ਗਿਰੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਾਲ਼
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਰਕੂਵਾ ਸਜੋਦ
ਜ਼ਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਗ਼ਦੂਦ
ਮਿੱਥੇ ਪਾ ਮਹਿਰਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਿਹਨਾਂ ਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਦਾਨ
ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਮੋਰ ਛਿੜ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚ ਜਹਾਨ
ਵਾਂਗੂੰ ਸ਼ੀਤਾਂ ਖ਼ਲਕ ਨੂੰ ਰਾਨਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ਼
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਹਿਦਾਇਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਈ ਆ
ਕਰਨ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ
ਰੱਖਣ ਨਜ਼ਰ ਹਲਾਲ ਤੇ ਨਾ ਤੱਕਣ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਲਾਮੋਂ ਲਾਹਨਤ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾੜਾਂ ਦੇਹ
ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤ੍ਰੈਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖੇਹ
ਗ਼ੀਬਤ ਖ਼ੁਦੀ ਤਕਬਰੀ ਐਮਾਂ ਕਰਨ ਜ਼ਵਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਅੱੋਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਖ਼ਿਆਲ
ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸਮਹਾਲ
ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜੋ ਚਲੇ ਸੋਈ ਜਾਨ ਨਿਹਾਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ


ਯਾਰੀ ਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਰ ਯਾਰ ਦਿਨੀ ਦੇ ਕੂੜ
ਮਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਲੰਘੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ
ਚੁੰਨ੍ਹਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਮੰਨ ਨਬੀ(ਸਲ.) ਦੀ ਆਲ
ਫ਼ਿਰਦਾ, ਲੇਖਾ ਲੈਸੀਆ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਜਲ਼ ਜਲਾਲ

ਖ਼ੁਆਜਾ ਫ਼ਰਦ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ