Saad sabar mera tudh upar

Suad sabar mera tudh upar aiven dukh bharen ga tu
Palleyon mereyon kujh nahi jana orrak fer haren ga tu
Fareed Bakhsh tu aje samjh jaa vela yaad karen ga tu

Reference: Se Harfi, Fareed Bakhsh; Apna America 1914; Page 11