ਖੋਜ

ਅਲਮੀਆ

ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਈਏ ਨਫ਼ਰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੱਸੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਸੇ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਹੁਸਨ ਰਿਜ਼ਵੀ Picture

ਸੱਯਦ ਹਸਨ ਅੱਬਾਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਅੰਬਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਐਮ ਏ ਕਰ...

ਹੁਸਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ