ਮਾਘ

ਹਿਦਾਇਤ ਅੱਲ੍ਹਾ

ਮਾਘ ਮਹੀਨਾ ਮਾਹੀ ਬਾਝੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੰਗ ਬੀਤੀ ਜੇ ਸ਼ਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ਼ ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕੋਹਲੂ ਵਾਂਗਰ ਜਾਨ ਤੱਤੀ ਦੀ ਪੇੜ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਲੀਤੀ ਜੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਦਾਇਤ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ ਜਨ ਪੀਤੀ ਜੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਹਿਦਾਇਤ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ