Today is / 09 June, 2023

ਖੋਜ

ਅਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟੋਹ ਨਈਂ ਹੁੰਦੀ

ਅਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟੋਹ ਨਈਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਹ ਇਕ ਦੋ ਨਈਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਨਈਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਲਓ ਨਈਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਨਈਂ ਹੁੰਦੀ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی