ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਰਮ ਖ਼ੁਸ਼ ਬਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ

ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਹੂਰ

ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਰਮ ਖ਼ੁਸ਼ ਬਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਦਾ ਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਸਾਰ ਚਮਨ ਦੀ ਏ, ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਤਾਹੰਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਏ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਈ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਰਸ਼ੀ ਬੇ ਚੀਨ ਸਲਾਮੀ ਨੂੰ, ਫ਼ਰਸ਼ੀ ਬੇ ਚੀਨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਈ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਏ, ਕੇਹਾ ਸ਼ਾਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਰਦਾ ਏ ਹਕੂਮਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਯਾਦ ਮਦੀਨੇ ਦੀ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਹੂਰ ਈ ਡਾਹਡਾ ਏ ਅਹਿਸਾਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi