ਮੌਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ

ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਗਲ਼ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲ਼ੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਬ ਅਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ

ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਏ
ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਚ ਯਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਰਾਤ ਆਂਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਮਸਾਣਾਂ ਅੰਦਰ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ