ਧੂੜ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਂਦੀ ਰਹੀ ਏ

ਧੂੜ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਂਦੀ ਰਹੀ ਏ
ਗ਼ੁਰਬਤ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਏ

ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਂ
ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਸਮਾਂਦੀ ਰਹੀ ਏ

ਉਹਨਦਾ ਇੰਜ ਖ਼ਿਆਲ ਏ ਜਿਵੇਂ
ਜੱਟੀ ਦੁੱਧ ਜਮਾ ਦੀ ਰਹੀ ਏ

ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਪੱਟਾਂ ਅਤੇ
ਔਹਨਦੀ ਯਾਦ ਸਮਾਂਦੀ ਰਹੀ ਏ

ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਬਾਬਲ ਦੀ
ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਖਿਡਾਂਦੀ ਰਹੀ ਏ

ਰਾਤੀਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨਈਂ ਆਇਆ
ਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਏ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ