ਪਾਲ਼ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ਼

1873 – 1958

ਪਾਲ਼ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ਼ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਢਾਰੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਇਕ ਸੂਫ਼ੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਈ ਸ਼ਿਅਰ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ ਰੰਗ ਗ਼ਾਲਿਬ ਏ- ਆਪ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ।

ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਕਰਿਪਟ ਚੰਨੋ।

Roman   ਗੁਰਮੁਖੀ   شاہ مُکھی

ਕਵਿਤਾ

ਬਾਰਾਂ ਮਾਹਾ

ਕਾਫ਼ੀਆਂ