ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ

ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ
ਸੱਜਣ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਜਦ ਵੀ ਆਲੀ ਜਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ
ਗੱਲ ਨਈਂ ਬਦਲੇ, ਫਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਉਹੋ ਤਾਪ ਤੇ ਉਹੀ ਖੰਘਾਂ
ਮੌਸਮ ਕੀ ਸੁਆਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਏ
ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਕੁੱਝ ਹੋਕੇ ਕੁੱਝ ਹਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ
ਮੈਂ ਸਾਬਰਆਂ, ਸਾਹ ਬਦਲੇ ਨੇਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ