ਤੇਰੇ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ

ਤੇਰੇ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ
ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੇ ਤੇ?

ਚਾਰੇ ਤੜਪੇ ਲਾਰੇ ਤੇ
ਚੰਨ, ਚਾਨਣੀ, ਤਾਰੇ, ਤੇ

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਕੇ ਮਰਜੇਗਾ
ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ

ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਲਾ ਏ
ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਤੇ?

ਚੌਦਾਂ ਤਬਕ ਸੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ
ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਈ ਸਾਰੇ ਤੇ

ਦੁਨੀਆ ਪਾਗ਼ਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ
ਸੋਚਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤੇ

ਕਿਸਮਤ ਹਾਰ ਈ ਜਾਂਦੀ ਏ
ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੇ ਤੇ

ਮੈਂ ਸਾਬਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ
ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰੇ ਤੇ