ਰੂਪ ਸਰੂਪ

ਖੇਡ ਹਯਾਤੀ
ਵੇਲ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀ
ਬੰਦੇ ਖਿਡੌਣੇ
ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ
ਸੁਣਾ ਮਿੱਟੀ
ਆਪ
ਰੂਪ ਸਰੂਪ