ਮਸਰੂਫ਼ੀਅਤ

ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ

ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਲਟੀ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਰਜਿ ਗਏ ਨੇਂ ਨਈਂ ਰਹੀ ਵਿਹਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਕੋਈ ਨਈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਨਾਦ ਨਈਂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੇੜ ਵੰਡ ਅੰਦੇ ਸਨ ***

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ