ਅੰਦਰ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਅੰਦਰ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਵਿੱਤ ਬਾਹੂ ਕੱਥ ਲਭੀਂਦਾ ਹੋ
ਹੋਦਾ ਦਾਗ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹਰਦਮ ਪਿਆ ਸੜੀਨਦਾ ਹੋ
ਜਿਥੇ ਹੋ ਕਰੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਛੋੜ ਅੰਧੇਰਾ ਵੇਂਦਾ ਹੋ
ਦੋਈਂ ਜਹਾਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਉਸ ਬਾਹੂ ਜੋ ਹੋ ਸਹੀ ਕਰੇਂਦਾ ਹੋ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ