ਅਕਲ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਜਾ ਨਾ ਕਾਈ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਅਕਲ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਜਾ ਨਾ ਕਾਈ ਜਿੱਤ ਵਹਦਤ ਸਿਰ ਸੁਬਹਾਨੀ ਹੋ ਨਾ ਇਥ ਮਿੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾ ਇਥ ਇਲਮ ਕੁਰਆਨੀ ਹੋ ਜਦ ਅਹਿਮਦ ਅਹਿਦ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋਏ ਫ਼ਾਨੀ ਹੋ ਇਲਮ ਤਮਾਮ ਕੇਤੂ ਨੇਂ ਹਾਸਲ ਠੱਪ ਕਿਤਾਬ ਅਸਮਾਨੀ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ