ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਅਜ਼ਲ ਅਬਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੇਤੂ ਸੇ

ਅਜ਼ਲ ਅਬਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੇਤੂ ਸੇ ਵੇਖ ਤਮਾਸ਼ੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ
ਚੌਦਾਂ ਤਬਕ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਿਸ਼ ਲਾਈਏ ਹੁਜਰੇ ਹੋ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀਂ ਉਜੜੇ ਹੋ
ਆਸ਼ਿਕ ਗ਼ਰਕ ਹੋਏ ਵਿਚ ਵਹਦਤ ਵੇਖ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰੇ ਹੋ

Read this poem in: Roman  شاہ مُکھی 

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ