ਬਾਹੂ ਬਾਗ਼ ਬਹਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਬਾਹੂ ਬਾਗ਼ ਬਹਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਰਗਿਸ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਹੋ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਾਅਬਾ ਸਹੀ ਕੇਤੂ ਸੇ ਪਾ ਕੌਂ ਪਾਕ ਪਰਮ ਦਾ ਹੋ ਤਾਲਿਬ ਤਲਬ ਤਵਾਫ਼ ਤਮਾਮੀ ਹੁੱਬ ਹਜ਼ੂਰ ਹਰਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਜਾਬ ਥੀਵਸੇ ਹਾਜੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹ ਕਰਮ ਦਾ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ