ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ

ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਾਕ ਕੁਥਾਂ ਕੀਤਾ

ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਾਕ ਕੁਥਾਂ ਕੀਤਾ
ਅਸੀਂ ਰਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ

ਆਪ ਰੁਪ ਗਈ ਐਂ ਨਾਲ਼ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਵਾਈਆ ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ

ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕੇਤੂ
ਆਪ ਹੋਈ ਹੈਂ ਦਾਬਿਆਂ ਧਾ ਸਿਆਂ ਤੇ

ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਮਨ ਦਇਆ ਮੈਂ ਫ਼ਿਦਾ ਕੀਤੀ
ਅੰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋਲੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਤੇ

ਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜ ਬਾਰਾਂ ਦੱਸਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੇ
ਲਿਖੇ ਏਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ

ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਸਾਹ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ
ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਕਸ਼ ਪਤਾਸਿਆਂ ਤੇ