Punjabi Riddles

Animal

Ik janawar asli
Na ohdi haddi na pasli

Answer