Hai Ishq Da Jalwa Har Har Ja

Kalam of Khwaja Ghulam Farid, sung by Abida Parveen

Download ( 4.17 MB)

Lyrics

Hai Ishq da jalwa har har ja subnallah subnallah
Khud Ashiq khud Mashuq bana subanallah subanallah

Khud Bulbul tey parwana hai gul-e- shama tey dewaana hai
G chand chakorn Muhulya subanallah subanallah

Kabi Musa ke Meqat charay dil Baz keray Torat pharay
kanda Eisa Yahya Zakarya subanallah subanallah

Hai Ishq da jalwa har har ja subanallah subanallah
Hai Ishq da jalwa har har ja subanallah subanallah

Kithey Raz Anal-e- haq Fasha Thiya kithey subha Me-e- da dard piya
Kithey Inni aap Rusool kahiya subanallah subanallah

Hai Ishq da jalwa har har ja subanallah subanallah
Hai Ishq da jalwa har har ja subanallah subanallah

Hai Preet Farid de reet Ajab hai dar pey Soz ke Gheet Ajab
Sorno Samjo saray Ahlay-e- Safa subanallah subanallah

Hai Ishq da jalwa har har ja subanallah subanallah
Khud Ashiq kud Mashuq bana subanallah subanallah


Many thanks to Syed Muahir for sending lyrics