Sabhh Sukh Data Ram Hai

Kalam of Guru Tegh Bahadur, sung by Jagjit Singh

Download ( 2.46 MB)

Lyrics

We are sorry, we don't have lyrics for this song.