Alif Allah Chambay Di Booti

Kalam of Sultan Bahu, sung by Pathanay Khan

Download ( 8.89 MB)

Lyrics
Alif Allah chambay di booti
Mere man vich murshad laai... hoo...

Nafi asbat da pani milya
Har ragay har jaai... hoo...

Andar booti mushak machaya
Jaan phulaan te aai... hoo...

Jeevay murshad kamil bahu
Jain ae booti laai... hoo...

Contribution: Javed Gondal


Lyrics (in Gurmukhi)ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਾਈ.. ਹੂ...

ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ
ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ.. ਹੂ...

ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ
ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈ.. ਹੂ...

ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਿਲ ਬਾਹੂ
ਜੀਹ ਨੇ ਬੂਟੀ ਲਾਈ.. ਹੂ...

Contribution: Jasdeep Singh


Lyrics (in Shahmukhi)الف اللہ چمبے دی بوٹی
ميرے من وچ مرشد لائی ہو

نفی اثبات دا پانی مليا
ہر رگے ہر جائی ہو

اندر بوٹی مشک مچايا
جاں پھلاں تے آئی ہو

جيوے مرشد کامل باھو
جيں اے بوٹی لائی ہو

Contribution: Sohail Abid