Taahli aala ghar

kikkar taahli beri nimman
Pippal toot te borrh nahi bhulle
Wattan banne neher da kanda
Aj tak pind de morr nahi bhulle
Ik gannyan di rauh nahi bhulli
Lassiyan de oh kol nahi bhulle
Sanghne dudh di kheer nahi bhulli
Gurr de mitthe chol nahi bhulle
Jhanjhar wale pair nahi bhulle
Nathli wale nakk nahi bhulle
Roon ton kooli banh nahi bhulli
Gandal warge lak nahi bhulle