Rahvan de vich uggeya loha
Sahvan de vich khof
Vehrre vehrre kallar chamke
Kandhan utte maut
Vaa pure di
Vaiyn siyapa
Rukhan de hath khali
Dhuppan de vich koiyla hoya
Chawan da oh maali