Khaure din nu kekan doohra kita main

Khaure din nu kekan doohra kita main
Adhi raat nu jaag ke poora kita main
Phika rang asmani akh nu jacheya e nai
khekhan kar kar ehnu goorrha kita main