♪ Dekho Ni Ki Kar Gaya Mahi

Tweet Share

Kalam of , sung by .

Barkat Sidhu
Dekho Ni Ki Kar Gaya Mahi

More By Barkat Sidhu